Zijn stief- en pleegkinderen ook erfgenamen?

 

In de huidige tijd zijn er steeds meer samengestelde gezinnen. Of gezinnen die er bewust voor kiezen een pleegkind onder hun hoede te nemen. De vraag of een stief- of pleegkind ook erfgenaam is als de stief- of pleegouder komt te overlijden wordt dus ook steeds actueler. De Nederlandse wetgeving zegt er in ieder geval vanalles over. We proberen het kort uit te leggen

 

 

Wat zegt de wet?

De wet schrijft voor wat in Nederland wordt verstaan als erfgenaam, dat noemen we de ‘wettelijke verdeling’.  Als er geen sprake is van een testament of binnen het testament wordt niet van de wettelijke verdeling afgeweken bepaalt dus de wet wie erfgenaam is.

In opvolgende volgorde zijn dit de volgende erfgenamen:

  1. huwelijkspartner of geregistreerd partner & kinderen
  2. ouders, broers & zussen
  3. grootouders
  4. overgrootouders

De groepen zijn uitputtelijk, dat betekent dat als er geen erfgenamen in de 1e groep zijn de erfenis naar de 2e groep gaat en zo verder. Belangrijk is dat de wet enkel erfgenamen erkent die bloedverwant zijn, ofwel de eigen familie.

Op basis van de wet zijn stief- en pleegkinderen dus geen erfgenamen. Ongehuwd samenwonende partners ook niet, ook al hebben ze een samenlevingscontract. Beide groepen kunnen enkel door middel van het opstellen van een testament als erfgenaam worden aangemerkt.

Mijn partner overlijdt

Blijft u achter met de kinderen van uw partner?  Lees dan verder in ons blog over wilsrechten.

No Comments