Wilsrechten; bescherming tegen stiefouders?

Als uw partner is komen te overlijden en de wettelijke verdeling is van toepassing dan komt het erfdeel van de kinderen bij u als langstlevende partner. De kinderen kunnen hun erfdeel niet opeisen tot het moment dat u komt te overlijden of als u failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt.

Als u niet hertrouwt komt het kindsdeel uiteindelijk altijd bij de kinderen. Maar wat als u wel hertrouwt? Of als u achterblijft met de kinderen van uw partner die niet uw eigen kinderen zijn?

De wettelijke verdeling zorgt er voor dat de erfenis op de langstlevende partner komt. In het geval dat u hertrouwt zou dat betekenen dat de erfenis van uw kinderen bij de ‘nieuwe’ langstlevende partner belandt. Zijn of haar erfgenamen zijn niet uw kinderen maar zijn of haar eigen kinderen waardoor het erfdeel van uw kinderen naar de kinderen van uw nieuwe partner gaat.

Een dergelijks situatie is wellicht niet wenselijk. Daarvoor zijn de wilsrechten in de wet opgenomen.  Deze wilsrechten kunnen kinderen een beroep op doen als zij ‘in aanmerking’ willen blijven voor de nalatenschap.

Wilsrechten kunnen van toepassing zijn in de volgende situaties:

– de langstlevende ouder hertrouwt

– de langstlevende ouder overlijdt waardoor de erfenis van de eerst overledene ouder opeisbaar wordt

– de langstlevende ouder overlijdt waardoor de kinderen een niet opeisbare vordering op de stiefouder krijgen

– de stiefouder komt te overlijden

Aan wilsrechten kunnen bij testament beperkingen of uitbreidingen worden toegekend. Wilsrechten kunnen zelfs bij testament worden opgeheven. Het is dus van belang u goed te laten informeren bij een notaris.

No Comments