Welke instanties worden automatisch geïnformeerd bij een overlijden?

welke instanties moeten geïnformeerd worden als iemand komt te overlijdenAls iemand komt te overlijden moet dit vóórdat de uitvaart plaatsvindt gemeld worden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Meestal wordt dit door de uitvaartverzorger gedaan. De uitvaart moet in Nederland wettelijk gezien uiterlijk de 6e werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Maar welke instanties worden eigenlijk automatisch door de gemeente geïnformeerd en welke moeten door u zelf nog op de hoogte gesteld worden?

De uitvaartverzorger meldt het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, ook als de overledene daar niet woonde. De gemeente waar de aangifte wordt gedaan geeft het overlijden door aan de woongemeente. Uitzondering hierop is indien er sprake is van een overlijden in het buitenland, hiervoor gelden specifieke regels waarover de uitvaartverzorger u meer kan vertellen. Ook is er informatie te vinden op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.

Nadat aangifte van overlijden is gedaan geeft de gemeente een akte van overlijden af. Dit is een officiële verklaring dat iemand is overleden. Voor veel instanties is deze akte nodig om te bevestigen dat iemand is overleden, zodat bepaalde zaken afgehandeld kunnen worden. De gemeente verwerkt het overlijden vervolgens in de Basisregistratie Personen (BRP) en geeft al aan een aantal instanties het overlijden door:

 • de Belastingdienst
 • de Sociale Verzekeringsbank
 • grote pensioenfondsen
 • pensioen- en zorgverzekeraars
 • de waterschappen
 • de RDW
 • het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
 • het UWV
 • relevante afdelingen binnen de gemeente (belastingen en financiën)

Ondanks dat een aantal instanties al door de gemeente worden geïnformeerd zijn er altijd nog instanties die u zelf moet informeren, denk hierbij o.a. aan:

 • banken
 • werkgever of uitkeringsinstantie
 • verhuurder of het kadaster
 • nutsbedrijven
 • verzekeraars

Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld de bankafschriften van het laatste jaar te bekijken en op die manier vast te stellen welke instanties geïnformeerd dienen te worden. Verzamel voordat u belt of e-mailt alvast alle benodigde gegevens zoals naw-gegevens, geboortedatum, sterfdatum, accountnummer.

Heeft u specifieke vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. We zullen u dan zo goed mogelijk informeren!

No Comments