Wat is het verschil tussen een wilsbeschikking en een testament?

Een testament, heb ik dat nodig?

Vraag een gemiddelde Nederlander of hij zijn nalatenschap vooraf goed geregeld wilt hebben dan zal de meerderheid dat instemmend beamen. Dat kunnen zaken zijn rondom financiën, voogdij maar ook hoe men zijn of haar uitvaart geregeld wilt hebben of wie deze moet regelen.

De meest bekende vormen om deze zaken te regelen zijn het testament of de wilsbeschikking, het zogenaamde uitvaartcodicil. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide documenten?

 

70% van de Nederlanders heeft de nalatenschap niet geregeld.

In het notariaat magazine lazen we enige tijd geleden dat 70% van de Nederlanders geen testament heeft. {http://www.cretio.nl/sites/default/files/cretio-erfenis-nalatenschap-testament-notariaat-magazine-onbespreekbare-bespreekbaar-maken.pdf} Hoeveel wilsbeschikkingen er reeds vastgelegd zijn is moeilijk na te gaan omdat dit niet officieel geregistreerd wordt. Ook wordt er nog weinig tot geen onderzoek naar gedaan.

Toch lijkt de aversie tegen het spreken over de dood, ook met familie en partner, ertoe te leiden dat het vastleggen van wensen voor de uitvaart danwel het regelen van de nalatenschap een dossier is dat de gemiddelde Nederlander liever ver voor zich uitstelt.

 

Een testament kan alleen door een notaris opgesteld worden.

Een wilsbeschikking, ook wel codicil genoemd, is net als het testament een document waarin bepaalde zaken geregeld kunnen worden voor na het overlijden. Hieronder hebben we de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide documenten overzichtelijk weergegeven;

codicil testament
aanwijzen van erfgenamen aanwijzen van erfgenamen
verdelen van bezittingen verdelen van bezittingen
geldzaken mogen niet worden geregeld geldzaken mogen worden geregeld
onroerend goed mag niet worden geregeld onroerend goed mag worden geregeld
kan door eenieder worden opgesteld moet door een notaris worden opgesteld
moet handmatig ondertekend en gedateerd worden. Is dus altijd een fysiek document wordt in een databank digitaal bewaard
aanwijzen van voogd is onvoldoende voogdij mag worden geregeld

 

Moet ik kiezen voor een testament of voor een wilsbeschikking?

Afhankelijk van wat u geregeld wilt hebben en hoe uw persoonlijke situatie eruit ziet, zijn er bijvoorbeeld nog minderjarige kinderen of niet, zal ofwel het testament ofwel de wilsbeschikking voor u de beste optie zijn.

 ‘Bedenk dat het opstellen van een testament geld kost, maar u wel  meer vast kunt leggen dan in een wilsbeschikking’.

 

Kan een wilsbeschikking een goede gratis optie zijn?

Aan de andere kant is ook al veel in de wet geregeld omtrent voogdij en nalatenschap. Als u dus niet specifiek wilt afwijken van de reeds voorhanden wettelijke regelingen en u voornamelijk invulling wilt geven aan een aantal persoonlijke wensen en voorkeuren kan de wilsbeschikking een goede, gratis, keuze voor u zijn.

 

Download voorbeeld wilsbeschikking

Wilt u meer informatie over wat er vooraf allemaal geregeld kan worden? klik hier. U kunt hier geheel zelfstandig een wilsbeschikking of wensencodicil downloaden. U kunt deze zelf invullen maar u kunt deze ook geheel vrijblijvend doornemen met onze uitvaartverzorgers. Deze zullen u op eventueel opkomende vragen direct antwoord en advies kunnen geven. Neem hiervoor gerust contact met ons op!

No Comments