Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik die nodig?

verklaring van erfrecht testament wilsbeschikking

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring, door de notaris opgesteld, waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd is om namens de erfgenamen te handelen. Daarnaast staat hierin vermeld of er een testament is opgesteld. Maar is een verklaring van erfrecht altijd nodig of alleen in bepaalde gevallen?

 

 

Een verklaring van erfrecht is nodig voor banken en (levens)verzekeringsmaatschappijen. Het maken van een verklaring van erfrecht kan soms wel een paar weken duren en is best kostbaar. Informeer dus tijdig bij de bank of verzekeringsmaatschappij of u een verklaring van erfrecht nodig heeft.

Een bank heeft geen verklaring van erfrecht nodig als aan 3 voorwaarden is voldaan:

  1. De overledene was ten tijde van zijn overlijden gehuwd of had een geregistreerd partnerschap
  2. Er is geen testament opgesteld
  3. Het totale saldo van alle rekeningen van de overledene is niet meer dan €100.000

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan wilt dat echter niet zeggen dat een bank verder geen documenten kan vragen. Banken kunnen verschillende regels hanteren dus het is altijd verstandig tijdig bij de desbetreffende bank te informeren. Een bank kan bijvoorbeeld wel een verklaring van het CTR verzoeken. (lees hiervoor ons blog ‘Hoe weet ik of iemand een testament heeft’)

De meeste banken zullen u ook een bankverklaring laten tekenen. Hiermee verklaart u o.a. dat u gerechtigd bent tot de nalatenschap, u deze niet zult verwerpen en een vrijwaring jegens de bank dat zij niet aansprakelijk zijn voor juridische of fiscale gevolgen van het overlijden en daar ook geen advies over kunnen uitbrengen.

Informeer tijdig bij uw eigen bank en/of (levens)verzekeringsmaatschappij of zij een verklaring van erfrecht nodig hebben! Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat de grotere pensioeninstellingen ook verzoeken voor een verklaring van erfrecht. Het is dus zeker geen overbodige luxe met de betreffende pensioeninstelling tijdig contact op te nemen.

No Comments