Wat gebeurt er met social media accounts na overlijden?

Nederlanders zijn heel actief op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en LinkedIn. Weinig mensen hebben iets geregeld voor hun profiel na hun overlijden. Hoe ontdekt u of een overledene zelf al iets heeft geregeld? En hoe kunt u de profielen verwijderen of een gedenkstatus geven?

Social media-accounts na overlijden

Profiel verwijderen Had de overledene een profiel op bijvoorbeeld Facebook of Twitter? Dan kunt u de profielen (laten) verwijderen. Bij sommige platforms heeft de overledene zelf kunnen instellen wat er na zijn overlijden met zijn profiel gebeurt. Bent u geen familie van de overledene? Bij sommige social media kunnen ook niet-familieleden een profiel laten verwijderen. Er is dan wel bewijs nodig van het overlijden, bijvoorbeeld een foto van een overlijdensbericht.

Digitale kluis met inlogcodes Heeft de overledene een zogenoemde digitale kluis? Dan weet de notaris wie de inlogcodes mag hebben van de social media-accounts. En wat de laatste wens was van de overledene: de profielen verwijderen of omzetten in een gedenkpagina.

Niets geregeld Is er niets vastgelegd bij de notaris voor social media? Probeer dan te achterhalen waar iemand een account had en wat zijn gebruikersnaam was. Met een bewijsstuk van het overlijden kunt u de social media-platforms vragen of ze de accounts verwijderen.

Facebook verwijderen na overlijden

Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:

 • Verwijderen
 • Herdenkingsstatus geven
 • Gewoon laten bestaan

Wil je het profiel na overlijden verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te deleten.

Facebook-account van overledene opheffen

Als een Facebook gebruiker is overleden kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist.

Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden. Op deze pagina staat het formulier, waarmee je opdracht kan geven om een account te verwijderen. Er moet tevens een officieel document worden meegestuurd, waaruit kan worden opgemaakt dat je daadwerkelijk een direct familielid bent.

Om een Facebook profiel van een overleden vriend of familielid te verwijderen of aan te passen moet je de volgende informatie via het betreffende formulier aan Facebook doorgeven;

 • Je eigen naam
 • Naam van overleden vriend of vriendin
 • Emailadres van overleden persoon waarmee deze bij Facebook geregistreerd staat
 • URL van het Facebook-profiel. Bijvoorbeeld; facebook.com/voornaamachternaam62
 • Je relatie met de overledene
 • Gezinsleden (man, vrouw, ouder, kind, broer of zus)
 • Overige familie (grootouders, oom, tante, neef of nicht)
 • Geen familie (vriend, collega, klasgenoot)
 • Gewenste oplossing
 • Herdenkingsstatus
 • Facebookprofiel verwijderen
 • Ik heb een speciaal verzoek
 • Ik heb een vraag
 • Datum van overlijden
 • Bijlage toevoegen
 • Overlijdensakte
 • Geboorteakte van overledene
 • Juridisch bewijs van bevoegdheid
 • Eventuele overige opmerkingen

Als het formulier is ingevuld krijg je een bericht van Facebook ter bevestiging en als vervolg een bericht over de procedure en voor meer informatie. Een medewerker van Facebook zal je verzoek om het account te stoppen of het profiel te veranderen oppakken en zover mogelijk regelen. Als er verdere informatie nodig is sturen ze een bericht per email of via Facebook zelf.

Facebook herdenkingsstatus

Het profiel van een overleden Facebook-gebruiker kan ook de speciale Herdenkingsstatus krijgen. Het profiel blijft op deze manier wel zichtbaar maar foto’s en berichten worden niet verwijderd en vrienden kunnen nog steeds een bericht sturen naar het account van de overledene.

Wanneer het account een In Memoriam of Herdenkingsstatus heeft kan niemand meer inloggen en kunnen er ook geen nieuwe vriendschappen meer worden aangegaan. Afhankelijk van de privacy instellingen kunnen bestaande vrienden herinneringen blijven posten op de tijdlijn. Vertrouwelijke informatie zoals contactgegevens en statusupdates worden van het profiel verwijderd vanwege de privacy instellingen.

Het belangrijkste is waarschijnlijk dat een Facebook-profiel met een herdenkingsstatus niet meer voorkomt in Vriendsuggesties en andere suggesties.

Instagram account veranderen of opzeggen

Het account van een overleden Instagram-gebruiker kan worden verwijderd of een herdenkingsstatus krijgen als de nabestaanden melding doen van het overlijden. Dit gebeurt met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook.

De informatie die Instagram nodig heeft om het account en het profiel van een overleden persoon aan te passen is;

 • Jouw volledige naam
 • Jouw eigen emailadres
 • Volledige naam van de overledene
 • De Instagram gebruikersnaam van de overledene
 • De url van het Instagram profiel van de overledene
 • Overlijdensakte of ander bewijs van overlijden
 • Datum van overlijden

Instagram kan je alleen toegang verlenen tot een account als ze kunnen verifiëren dat je de accounthouder bent. Familie of vrienden krijgen dus geen wachtwoorden of andere gegevens om zelf in te loggen op het account. Ben je niet dood maar heeft je profiel wel een herdenkingsstatus? Dan kan Instagram dat gelukkig ongedaan maken.

Twitter account afmelden en verwijderen

Een familielid of ander bevoegd persoon kan een overleden Twitter-gebruiker afmelden zodat het account dan wordt gedeactiveerd. Hiervoor moet je via een Engels formulier de onderstaande informatie (zie voorbeeld) sturen naar Twitter;

 • De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (bijvoorbeeld @gebruiker of twitter.com/gebruiker)
 • De voor- en achternaam van overleden persoon
 • Eventuele overige informatie (optioneel)
 • Jouw relatie met de dode Twitter-gebruiker
 • Jouw volledige naam
 • Jouw emailadres

Na het invullen van het formulier ontvang je een email met verdere instructies. In een vervolgformulier met je extra documentatie aanleveren om het Twitter account te kunnen opzeggen. Je moet de onderstaande 2 documenten uploaden;

 • Kopie van de overlijdensakte
 • Kopie van jouw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc)

De overlijdensakte en je identiteitsbewijs kan je uploaden als het een bestandformaat van PNG,JPG, GIF, TIFF en/of PDF heeft en niet groter is dan 5 MB. Als het uploaden gelukt is zullen de aangeleverde documenten door een Twitter-medewerker worden beoordeeld. Op basis van de aangeleverde informatie zal Twitter het account opheffen en zorgen ze ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen.

Twitter zal in een reactie aangeven of er nog meer gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld om te verifiëren dat de betreffende gebruiker daadwerkelijk overleden is. Vervolgens zal Twitter het account daadwerkelijk stopzetten. Twitter kan en mag geen toegang geven aan derden om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

 

LinkedIn account verwijderen en opzeggen

Om een LinkedIn-account van bijvoorbeeld een overleden collega, medewerker, zakenrelatie of (oud) studiegenoot te verwijderen, moet je een formulier invullen. In dit online proces moet je informatie aanleveren aan LinkedIn, dit gebeurd allemaal via een digitaal formulier.

LinkedIn heeft in dit proces onder andere de volgende informatie nodig;

 • Jouw eigen naam
 • Jouw eigen emailadres
 • De naam van de overledene
 • De url van het LinkedIn-profiel van de overledene
 • Jouw relatie met de overleden LinkedIn’er
 • Het emailadres van de overleden persoon
 • Datum van overlijden
 • Overige informatie en relevante bestanden uploaden

Als het formulier volledig is ingevuld zie je een bevestigingspagina en ontvang je van LinkedIn een email ter bevestiging van de ontvangen gegevens en het verzoek tot verwijdering. Na goedkeuring wordt het account afgesloten en het profiel verwijderd. Hierdoor komen alle gegevens te vervallen. Ook in dit geval ontvang je weer een email ter bevestiging van LinkedIn.

Pinterest afmelden bij overlijden

Het account van een overleden Pinterest-gebruiker kan door een familielid of bevoegd persoon afgesloten worden. Als je het profiel van de overledene wil afsluiten is het daarna niet meer te gebruiken.

De nabestaanden kunnen een email naar care@pinterest.com met het verzoek om het Pinterest profiel te sluiten. De onderstaande informatie is hiervoor nodig:

 • Jouw volledige naam
 • De volledige naam van de overledene
 • Het emailadres dat de overledene gebruikte voor het Pinterest-account
 • De link naar het Pinterest profiel (pinterest.com/USERNAME)
 • Bewijs van overlijden (bijvoorbeeld overlijdensakte of nieuwsartikel)
 • Je relatie met de overledene inclusief het bewijs daarvan zoals huwelijksboekje of familiestamboom.

Pinterest belooft onmiddellijk per email te reageren en vervolgens het account en de profielen te verwijderen.

Bronvermelding: www.nuvema.nl

No Comments