Wat gebeurt er met de bankrekening als iemand komt te overlijden?

Elke bank heeft (helaas) haar eigen procedures met betrekking tot het afhandelen van bankzaken als iemand is komen te overlijden.

Op het moment dat een overlijden bij de bank wordt gemeld zullen een aantal zaken in werking worden gezet:

 

  • pasjes, creditcards, pincodes en internetbankieren van de overledene worden geblokkeerd.
  • de tenaamstelling van de rekeningen wordt aangepast waarbij voor de naam ‘erven van’ wordt geplaatst. Op die manier kunnen ontvangers van betalingen zien dat de rekeninghouder overleden is. Vaak ontvangt u dan automatisch van deze instanties een schrijven voor de verdere afhandeling van zaken. (lees voor het informeren van verschillende instanties ook ons blog ‘Welke instanties worden automatisch geïnformeerd bij een overlijden‘.
  • bij een rekening op eigen naam worden periodieke betalingen en automatische incasso’s stop gezet. U kunt wel nog de noodzakelijke betalingen doen voor gas, water, licht. De meeste banken kunnen u een overzicht van periodieke betalingen en incasso’s geven zodat u makkelijk kunt bepalen wat moet doorlopen en wat stopgezet dient te worden.
  • Het kan zijn dat uw partner is overleden en u samen een en/of rekening had. U kunt dan gewoon over deze rekening blijven beschikken en uw eigen pasje blijven gebruiken. Het pasje van uw partner wordt wel geblokkeerd.

Let op; een bank is verplicht de uitvaartkosten van de geblokkeerde rekening te laten betalen.

Uitzondering hierop kan ontstaan in het geval van een beneficiaire aanvaarding. Laat u hier goed en tijdig over informeren door de bank

Spaartegoeden

Spaarvormen met een vaste looptijd (keren uit als de looptijd is afgelopen) kunnen vaak ook bij overlijden beëindigd worden. Dit zal benoemd staan in de polis. Het kan zijn dat u vermoed dat de overledene ergens nog op een Nederlandse bankrekening die al jaren niet meer werd gebruikt gelden heeft staan. U kunt zich dan melden bij het Loket Slapende Tegoeden van de Nederlandse Vereniging van Banken. Bij dit loket kunt u een aanvraag indienen om bij meerdere banken tegelijk te zoeken naar eventuele gelden.

Een navraagverzoek is gratis en kan digitaal ingediend worden via www.slapendetegoeden.nl

 

No Comments