Veel mensen kijken op  tegen het spreken tijdens een uitvaart, maar met goede voorbereiding en een aantal tips zal het de meeste mensen wel lukken om zijn of haar verhaal te vertellen.

Vooraf wordt er met de familie afgestemd welke bijdrage de uitvaartbegeleider levert tijdens de plechtigheid .Ik ben van mening dat inbreng van familie of goede vrienden de ceremonie persoonlijker  maakt.

 

 

 

Laat u het over aan de uitvaartbegeleider?

Het komt voor dat de familie aan de uitvaartbegeleider vraagt te willen spreken. In dat geval dient de inhoud van de familie te worden aangegeven, zodat de uitvaartbegeleider/spreker de tekst kan schrijven. Er wordt met de familie inhoudelijk goed in gesprek gegaan om met een passende inhoud van tekst of plechtigheid te komen

Indien gewenst zal de hoofdtaak van de uitvaartbegeleider dan ook zijn om iedereen namens de familie welkom te heten en de sprekers en de muziek met elkaar te verbinden .

5 tips voor een betere toespraak

De volgende tips helpen u om uw toespraak te verbeteren

 

  1. Begin verrassend

-Begin met een verassende openingszin, het publiek zal verrast zijn en geeft u de aandacht. Daarna zal het makkelijker zijn om uw verhaal te vertellen.

  1. Recht uw rug

-Sta rechtop, met beide benen op de grond en let op je ademhaling. Laat je schouders ontspannen     hangen , probeer ze niet op te tillen.  Als je kortademig wordt, las dan een korte pauze in of neem een slok water kijk het publiek even aan en ga verder waar je gebleven was.

  1. Intonatie en spreeksnelheid

-Spreek niet eentonig, leg accenten en helderheid aan in uw stem, spreek rustig zodat alles goed kan doordringen tot het publiek.

  1. Wees niet bang om te falen

-U moet niet denken dat u een prestatie moet leveren, iedereen leeft met u mee en vind het knap dat u daar staat, u bent immers onder familie en bekenden.

-Kijk over de mensen heen als u opkijkt, iemand aankijken kan u van uw stuk brengen.

-Huilen mag, niemand kijkt raar op van emoties…

  1. Een goede voorbereiding

-Print de tekst iets groter, dan weet u sneller waar u gebleven bent.

-Oefen uw tekst thuis een paar keer hardop.

-Probeer uw speech te beperken tot 600 woorden ( 120 woorden is 1 minuut)

-Grappige en persoonlijke anekdotes zijn ok, maar geef jezelf altijd een bescheiden bijrol.

-Ga er geen opsomming van feiten van maken, en probeer meer over de persoon te vertellen en niet zozeer over de ziekte of reden van overlijden

-Een in memoriam bestaat uit een korte levensloop waar men goed over na moet denken welke boodschap er overgebracht moet worden.

-Overleg ook met andere sprekers; wie vertelt wat , zodat niet hetzelfde verteld wordt.

-Als er vanuit verenigingen behoefte komt om te spreken, bespreek dat ruim van te voren met de familie.

-Laat ook de uitvaartbegeleider uw speech van te voren lezen, hij kan u wat tips geven of,  als het spreken u niet meer zou lukken, uw verhaal voor u afmaken.

-Laat tijdens de toespraak nooit een fotopresentatie lopen, tenzij u daar een verhaal bij heeft,

-Fotopresentaties worden over het algemeen tijdens muziek gepresenteerd.

-Richt u op het afscheid van de overledene

Tot slot: Laat het heengaan van een dierbare geen ”etalage zijn van uw kunnen”.

De plechtigheid gaat om het afscheid van de dierbare overledene.