De laatste 2 weken is er veel veranderd voor ons allemaal, met maatregelen die ons allen treffen. Dat we samen dit serieus moeten nemen blijkt uit de aangescherpte maatregelen die 23 maart werden genomen. Voor mensen die in deze tijd afscheid moeten nemen van iemand die hen dierbaar is, is het extra lastig. Ook voor uitvaarten is aangepaste regelgeving van toepassing.

Op deze pagina zullen we u continue op de hoogte houden van recente ontwikkelingen

Wat mag er nog geregeld worden voor de uitvaart en hoe gaan wij als Smeets uitvaartverzorging hiermee om: (let op; na de aangescherpte maatregelen van 23 maart was er op het moment van dit schrijven nog geen aanpassing op de reeds genomen maatregelen voor de uitvaart) Vooralsnog is het toegestaan om thuis bij nabestaanden de uitvaart te bespreken. Dat zullen wij ook zo lang mogelijk blijven doen. Wel zullen wij, ter bescherming van de gezondheid van onze medewerkers, voorafgaand informeren of er iemand in het huishouden is met klachten en zijn er niet meer dan 2 andere aanwezigen toegestaan. De thuislocatie zal verder geschikt moeten zijn om 1.5m afstand van elkaar te kunnen houden en we kunnen u helaas geen hand geven.

Is iemand die is overleden besmettelijk? 

Conform de berichtgeving van het RIVM is gebleken dat het virus tot slechts kort na het overlijden overleeft. Wel kan het virus tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn door oa koeling en hoge luchtvochtigheid. Doordat het virus overgebracht wordt door hoesten en niezen bent u voldoende beschermd tegen besmettingsgevaar als u zorgt dat u uw handen goed wast.

Aangepaste regelgeving

We informeren u hierbij over hetgeen op dit moment (23 maart 2020) is toegestaan binnen de richtlijnen van het RIVM en hoe wij als Smeets uitvaartverzorging hiermee omgaan. De landelijke regel is dat er maximaal 30 personen bij het afscheid aanwezig mogen zijn. Wie dat zijn bepaalt u zelf.

 • In ’T STERRENHUYS hanteren wij maximaal 20 personen omdat de ceremonieruimte kleiner is
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de familiekamer voorafgaand aan de crematie
 • Familie mag de overledene niet mee begeleiden naar de oven
 • Er worden geen condoleancemappen bij de afscheidslocatie gelegd
 • Rouwbezoek bij Smeets uitvaartverzorging mag plaatsvinden met maximaal 20 personen en met inachtneming van voldoende afstand
 • Het sluiten van de kist vindt door familieleden zelf plaats of door onze medewerkers zonder aanwezigheid van nabestaanden
 • Verzorging vindt uitsluitend in het mortuarium plaats en zonder familie
 • Er kan geen thanatopraxie plaatsvinden
 • Thuisopbaringen langer dan 48 uur zijn niet mogelijk
 • Er is geen catering mogelijk na de afscheidsceremonie
 • Gedachtenisprentjes zullen niet meer handmatig worden uitgedeeld

Naast bovenstaande regelgeving vanuit het RIVM en de uitvaartbranche zijn er alsnog veel zaken waar u zelf een keuze in kunt maken en een verantwoordelijkheid in hebt. We willen u vragen om rekening te houden met elkaar en elkaars gezondheid. Probeer zoveel als mogelijk ouderen en zwakkeren niet bij de uitvaart aanwezig te laten zijn, houdt bij het verlaten van de afscheidslocatie voldoende afstand van elkaar en houdt niet alsnog een samenkomst voor alle aanwezigen thuis.

Respecteer social distancing.

Hoe beter wij ons er allemaal aan houden, hoe sneller we dit alles achter ons kunnen laten.

 

Leave a Reply