Na de uitvaart

Voor veel nabestaanden begint rouw pas na de uitvaart. Als de drukte voorbij is wordt vaak het verlies pas echt voelbaar.

Toch moeten ook dan nog een aantal praktische zaken geregeld moeten worden. Nadat wij aangifte van overlijden hebben gedaan bij de gemeente worden veel instanties al geïnformeerd. Een aantal zul je zelf moeten informeren. Onze vuistregel is als volgt: “Alles dat overheidsgerelateerd is wordt via de gemeente al geïnformeerd. Alles dat particulier is moet je zelf informeren.”

Om je wegwijs te maken hebben wij een aantal zaken al op een rijtje voor je gezet in onderstaande checklist en het boekje “Zorg voor erna” dat gratis te downloaden is.

Kom je er niet uit?

Mariëlle heeft de opleiding tot nabestaandenbegeleider afgerond en kan jullie ook na de uitvaart met de meest voorkomende vragen ondersteunen.

wat moet er allemaal geregeld worden na de uitvaart

Praktische checklist

Wat moet er worden geregeld na een overlijden en na de uitvaart? Deze checklist helpt je op weg. Sommige dingen zijn meteen belangrijk, anderen kunnen even wachten.

 • Informeer de bank over het overlijden en vraag of een verklaring van erfrecht nodig is om nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen te regelen.
 • Vraag de notaris (indien nodig) een verklaring van erfrecht op te stellen met eventueel een boedelvolmacht.
 • Stop het salaris of de uitkering. Regel dit zo snel mogelijk na de uitvaart.
 • Informeer instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen over het overlijden.
 • Bekijk of de overledene nog afspraken heeft openstaan, bijvoorbeeld bij het ziekenhuis.
 • Ga na of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Er zijn een aantal mogelijkheden:
  • aanvullende sociale uitkering;
  • tegemoetkoming studiekosten;
  • verlaging belastingtarieven;
  • huursubsidie;
  • korting alleenwonenden op gemeentelijke lasten;
  • pensioen
  • Blijven er kinderen achter, regel dan zaken als voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en/of gezinshulp.
 • Ga na welke automatische incasso’s er lopen bij de bank en zeg ze eventueel op.
 • Kijk welke schulden er zijn, zoals belastingschuld, hypotheek of uitvaartkosten.
 • Regel een taxatie van de boedel.
 • Ga na welke verzekeringen uitkeren.

In ons boekje “Zorg voor erna” staan alle bovenstaande punten stapsgewijs uitgelegd. Deze praktische gids neemt je bij de hand bij het regelen van alle belangrijke zaken en legt kort en krachtig uit hoe alles in elkaar zit.

wat moet er geregeld worden na de uitvaart

Na het afscheid

Kort na het afscheid zijn een aantal zaken van belang:

In het geval van begraven dient er een grafmonument uitgekozen te worden. Neem hiervoor gerust de tijd om te bepalen wat het beste bij de overledene paste. Laat je wel goed informeren want voor grafmonumenten gelden per gemeente verschillende wettelijke regels.

Na een crematie blijft de as gedurende 30 dagen in het crematorium, dat is in de Nederlandse wet verplicht gesteld.  In deze tijd kunnen nabestaanden de asbestemming bepalen. De as kan worden bewaard in een mooie urn of worden verstrooid. Een asbestemming is heel persoonlijk en hoeft ook niet na 30 dagen al besloten te zijn. In de meeste crematoria kan de as kosteloos tot een half jaar blijven staan. Meestal halen wij voor de nabestaanden de as op in het crematorium en brengen deze op een samen af te spreken datum en tijdstip thuis.

Uitvaartnota; als je verzekerd bent zal de nota geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de totale kosten en de polis worden voldaan door de verzekering. Ook als de uitvaart door een onafhankelijke uitvaartverzorger is verzorgd. Is er geen uitvaartverzekering, dan zal de uitvaartnota rechtstreeks vanuit de uitvaartverzorger aan de erven toegestuurd worden. Houdt er rekening mee dat dit gerust tot 4 weken kan duren.

Financiën

Notaris

De notaris handelt nalatenschappen af. De belangrijkste werkzaamheden van een notaris bij overlijden hebben we op een rij gezet.

 • De notaris gaat na of er een testament is opgesteld. Testamenten zijn opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. Daar kun je ook zelf gratis navraag doen of er een testament is. Het aanvraagformulier is te vinden op notaris.nl.
 • De notaris zoekt naar erfgenamen en neemt contact met hen op.
 • De notaris maakt een verklaring van erfrecht op, of een verklaring van executele. In een verklaring van executele staat wie de overledene heeft aangewezen om zijn nalatenschap af te wikkelen.
 • De notaris kan een overzicht maken van schulden en bezittingen. Op basis daarvan kan hij adviseren om een nalatenschap te aanvaarden of af te wijzen.

 

Belastingdienst

De gemeente die de akte van overlijden opstelde, licht ook de Belastingdienst in. Als je een toeslag krijgt wordt die dus automatisch aangepast aan de nieuwe situatie. Wel is het verstandig dit zeker de eerste tijd goed in de gaten te houden. In sommige gevallen zijn er nog wel zaken met de Belastingdienst te regelen.

Als de overledene altijd aangifte inkomstenbelasting heeft moeten doen, dan krijgen de nabestaanden op papier nog een aangifteformulier. Het zogeheten F-formulier. Als je een erfenis ontvangt en de Belastingdienst verwacht dat er erfbelasting moet worden betaald, dan wordt daar automatisch een bericht over gestuurd door de Belastingdienst. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor de aangifte hiervan. Het kan zijn ook dat er na een erfenis geen recht meer is op een toeslag, omdat het vermogen hoger is dan het belasting vrijgestelde bedrag. De ontvangen toeslag zal dan terugbetaald moeten worden. Ook hier is dus enige oplettendheid absoluut gewenst.

Levensverzekering

Als de hypotheek met een levensverzekering werd afgesloten, dan kan de hypotheek vaak helemaal of voor een deel worden afgelost. Raadpleeg hiervoor de financieel adviseur of hypotheekverstrekker.

Schadeverzekering

Schadeverzekeringen, zoals de inboedel- en de reisverzekering, lopen door totdat de nabestaanden hebben aangegeven wat ermee moet gebeuren. Als de verzekering aan een auto is gekoppeld, dan moet eerst de auto verkocht of geschorst worden. Let op; de afhandeling rondom de auto moet al vrij snel gebeuren. Hierover staat meer uitleg in onze gids “Zorg voor erna”.

Leningen

Als de overledene een schuld had bij de bank, dan moet die betaald worden uit de erfenis. Soms heeft een krediet een kwijtscheldingsclausule. Dat betekent dat de schuld niet meer hoeft te worden terugbetaald als de schuldenaar overlijdt.

wat zijn de mogelijkheden bij een uitvaart

Bankzaken

Het is belangrijk om de bank zo snel mogelijk te informeren bij een overlijden. Rekeningen moet geblokkeerd worden, automatische incasso’s stopgezet en creditcards opgeheven. Elke bank heeft een speciaal loket om een overlijden te melden. Hoe de afhandeling verloopt, verschilt per bank. De bank heeft in ieder geval de akte van overlijden nodig en in sommige gevallen ook een verklaring van erfrecht. Houd rekening met de volgende zaken:

Betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen

Betaalrekeningen worden na de melding geblokkeerd totdat de bank overzicht heeft wie gerechtigd is om de afwikkeling te voltooien. Voor spaar- en beleggingsrekeningen geldt hetzelfde. Als de overledene spaargeld vastgezet heeft voor een bepaalde termijn (deposito), lees dan de voorwaarden van de spaarrekening. Meestal komt het geld zonder boete vrij als de rekeninghouder is overleden.

Hypotheek

Een hypotheek blijft ook na overlijden gewoon doorlopen. De erfgenamen zijn aansprakelijk voor de hypotheek. Als het huis op naam staat van de partner of iemand anders die in het huis blijft wonen, dan beoordeelt de bank of de bewoner in staat is om de maandlasten te betalen. Als het huis verkocht wordt, dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor alle kosten totdat het huis verkocht is.

Google

Bevestigde familieleden mogen het account verwijderen. Google geeft gebruikers ook de mogelijkheid om te laten weten wat er met het account moet gebeuren als er voor een bepaalde periode geen activiteit meer geweest is.

Voor meer informatie bekijk ons blog “wat te doen met social media accounts na overlijden”.

Abonnementen & social media

Facebook

Neem contact op met Facebook om een account te verwijderen. Alleen bevestigde familieleden zijn bevoegd om dat te doen. Het account kan ook een herdenkingsstatus gegeven worden. Dan kunnen er berichten ter nagedachtenis geplaatst worden. Nieuwe connecties kunnen niet meer worden gemaakt en de berichten verschijnen niet in de tijdlijn van anderen zoals gewone berichten.

Gebruikers van Facebook kunnen bij leven ook een erfgenaam van een profiel aanwijzen. Let wel op: een erfgenaam mag geen profiel verwijderen.

Twitter

Bevestigde familieleden mogen het account verwijderen. Twitter geeft ook de mogelijkheid om op het profiel van een overledene een link te zetten naar een online herinneringsplek, of contactinformatie van de nabestaanden.

LinkedIn

Nabestaanden moet een formulier invullen om het account van de overledene te laten verwijderen. LinkedIn verwijdert ook accounts als iemand anders dan een nabestaanden heeft aangetoond dat de eigenaar van het profiel overleden is.

Voor een uitgebreide uitleg over het beëindigen van social media profielen kun je het hele artikel hier lezen.