[vc_custom_heading text=”Een eervol afscheid” font_container=”tag:h5|text_align:left|color:rgba(255%2C255%2C255%2C0.74)” use_theme_fonts=”yes” css_animation=”fadeInUp”][split_line_heading]

Na de uitvaart

[/split_line_heading]

[vc_custom_heading text=”Voor veel nabestaanden begint rouw pas na de uitvaart. Als de drukte voorbij is wordt vaak het verlies pas echt voelbaar. Echter zullen dan toch een aantal praktische zaken nog geregeld moeten worden. Om u enigszins wegwijs te maken hebben wij een aantal zaken voor u gerangschikt.

Heeft u er eigenlijk uw hoofd niet naar staan? Maak dan gebruik van onze nabestaandenservice.
Wij nemen u zoveel mogelijk uit handen. Samen met u nemen we door wat er allemaal moet gebeuren en welke instanties geïnformeerd dienen te worden. Wij gaan vervolgens voor u aan de slag, zodat u zich hier verder geen zorgen meer over hoeft te maken.
” font_container=”tag:p|text_align:left|color:rgba(255%2C255%2C255%2C0.7)” use_theme_fonts=”yes”]

[split_line_heading]

Na het afscheid

[/split_line_heading]

 • Dankbetuiging; na de uitvaart kunt u een dankbetuiging sturen aan alle belangstellenden zoals bijvoorbeeld een kaart met een bedanktekst.
 • In het geval van begraven dient er een grafmonument uitgekozen te worden. Neem hiervoor gerust de tijd om te bepalen wat u het beste bij de overledene vindt passen. Laat u wel goed informeren want voor grafmonumenten gelden per gemeente verschillende wettelijke regels.
 • In het geval van cremeren blijft de as gedurende 30 dagen in het crematorium. In deze tijd kunt u de asbestemming bepalen. De as kan worden bewaard in een mooie urn of worden verstrooid. Een asbestemming is heel persoonlijk en hoeft ook niet na 30 dagen al besloten te zijn.
 • Uitvaartnota; als u verzekerd bent zal de nota geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de totale kosten en de polis worden voldaan door uw verzekering. Ook als de uitvaart door een onafhankelijke uitvaartverzorger is verzorgd. Indien u niet verzekerd bent zal de uitvaartnota rechtstreeks vanuit de uitvaartverzorger aan de erven toegestuurd worden.
[divider line_type=”No Line” custom_height=”50″]
[vc_custom_heading text=”Praktische Checklist” use_theme_fonts=”yes”][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″]

Via deze checklist ziet u wat er allemaal moet worden geregeld na de uitvaart. Sommige dingen zijn meteen belangrijk, anderen kunnen even wachten.

 • Vraag de notaris een verklaring van erfrecht op te stellen met eventueel een boedelvolmacht.
 • Informeer de bank over het overlijden en vraag of u een verklaring van erfrecht nodig heeft om nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen te regelen. Soms is deze verklaring niet nodig.
 • Stop het salaris of de uitkering. Regel dit zo snel mogelijk na de uitvaart.
 • Informeer instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen en de ziektekostenverzekeraar, over het overlijden.
 • Bekijk of de overledene nog afspraken heeft openstaan, bijvoorbeeld bij het ziekenhuis.
 • Vraag een financiële tegemoetkoming aan. U heeft de volgende mogelijkheden:
  • aanvullende sociale uitkering;
  • tegemoetkoming studiekosten;
  • verlaging belastingtarieven;
  • huursubsidie;
  • korting alleenwonenden op gemeentelijke lasten;
  • pensioen
 • Blijven er kinderen achter, regel dan zaken als voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en/of gezinshulp.
 • Ga na welke automatische incasso’s er lopen bij de bank en zeg ze zonodig op.
 • Kijk welke schulden er zijn, zoals belastingschuld, hypotheek of uitvaartkosten.
 • Regel een taxatie van de boedel.
 • Ga na welke verzekeringen uitkeren.
 • Noteer het banksaldo op de datum van overlijden.
[divider line_type=”No Line” custom_height=”20″]
[vc_custom_heading text=”Financiën” use_theme_fonts=”yes”][divider line_type=”No Line” custom_height=”25″]

Bankzaken

Het is belangrijk om de bank zo snel mogelijk te informeren bij een overlijden. Rekeningen moet geblokkeerd worden, automatische incasso’s stopgezet en creditcards opgeheven. Elke bank heeft een speciaal loket om een overlijden te melden. Hoe de afhandeling verloopt, verschilt per bank. De bank heeft in ieder geval de akte van overlijden nodig en in sommige gevallen ook een verklaring van erfrecht. Houd rekening met de volgende zaken:

[divider line_type=”No Line” custom_height=”15″]
Betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen

Betaalrekeningen worden na de melding geblokkeerd tot de bank overzicht heeft wie gerechtigd is om de afwikkeling te voltooien. Voor spaar- en beleggingsrekeningen geldt hetzelfde. Als de overledene spaargeld vastgezet heeft voor een bepaalde termijn (deposito), lees dan de voorwaarden van de spaarrekening. Meestal komt het geld zonder boete vrij als de rekeninghouder is overleden.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”15″]
Hypotheek

Een hypotheek blijft ook na overlijden gewoon doorlopen. De erfgenamen zijn aansprakelijk voor de hypotheek. Als het huis op naam staat van de partner of iemand anders die in het huis blijft wonen, dan beoordeelt de bank of de bewoner in staat is om de maandlasten te betalen. Als u het huis wilt verkopen, dan bent u als nabestaande verantwoordelijk voor alle kosten totdat het huis verkocht is.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”30″]
Levensverzekering

Als de hypotheek met een levensverzekering werd afgesloten, dan kan de hypotheek vaak helemaal of voor een deel worden afgelost. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur of hypotheekverstrekker.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”30″]
Schadeverzekering

Schadeverzekeringen, zoals de inboedel- en de reisverzekering, lopen door totdat de nabestaanden hebben aangegeven wat ermee moet gebeuren. Als de verzekering aan een auto is gekoppeld, dan moet eerst de auto verkocht of geschorst worden.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”15″]
Leningen

Als de overledene een schuld had bij de bank, dan moet die betaald worden uit de erfenis. Soms heeft een krediet een kwijtscheldingsclausule. Dat betekent dat de schuld niet meer hoeft te worden terugbetaald als de schuldenaar overlijdt.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”30″][divider line_type=”Small Line” line_thickness=”1″ divider_color=”accent-color” animate=”yes” custom_height=”30″ custom_line_width=”20″]

Heeft u er eigenlijk uw hoofd niet naar staan? Maak dan gebruik van onze nabestaandenservice.

Wij nemen u zoveel mogelijk uit handen. Samen met u nemen we door wat allemaal moet gebeuren en welke instanties geïnformeerd dienen te worden. Wij gaan vervolgens voor u aan de slag zodat u zich hier verder geen zorgen meer over hoeft te maken. Klik hier om te zien hoe dit precies werkt.

[split_line_heading]

Notaris

[/split_line_heading]

De notaris handelt nalatenschappen af. De belangrijkste werkzaamheden van een notaris bij overlijden hebben we op een rij gezet.

 • De notaris gaat na of er een testament is opgesteld. Testamenten zijn opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. Daar kunt u ook zelf gratis navraag doen of er een testament is. Het aanvraagformulier vindt u op notaris.nl.
 • De notaris zoekt naar erfgenamen en neemt contact met hen op.
 • De notaris maakt een verklaring van erfrecht op, of een verklaring van executele. In een verklaring van executele staat wie de overledene heeft aangewezen om zijn nalatenschap af te wikkelen.
 • De notaris kan een overzicht maken van schulden en bezittingen. Op basis daarvan kan hij adviseren om een nalatenschap te aanvaarden of af te wijzen.
[split_line_heading]

Belastingdienst

[/split_line_heading]

De gemeente die de akte van overlijden opstelde, licht ook de Belastingdienst in. Als u een toeslag krijgt wordt die dus automatisch aangepast aan de nieuwe situatie. In sommige gevallen zijn er nog wel zaken met de Belastingdienst te regelen.

Als de overledene altijd aangifte inkomstenbelasting heeft moeten doen, dan krijgen de nabestaanden op papier nog een aangifteformulier. Het zogeheten F-formulier. Als u een erfenis ontvangt en de Belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, dan krijgt u daarover bericht van de Belastingdienst. U bent overigens zelf verantwoordelijk voor de aangifte hiervan. Het kan zijn dat u na een erfenis geen recht meer hebt op een toeslag, omdat uw vermogen hoger is dan het van belasting vrijgestelde bedrag. De ontvangen toeslag zult u dan terug moeten betalen.

[split_line_heading]

Abonnementen & Social Media

[/split_line_heading]

Abonnementen moeten op een andere naam gezet worden, of geheel opgezegd worden. Soms is het niet eenvoudig om na te gaan waar de overledene op geabonneerd was. Kijk daarom minstens een jaar aan bankafschriften na om incasso’s te achterhalen. Vergeet daarnaast ook niet om de Social Media accounts te verwijderen/deactiveren.

Facebook

Neem contact op met Facebook om een account te verwijderen. Alleen bevestigde familieleden zijn bevoegd om dat te doen. U kunt het account ook een herdenkingsstatus geven. Dan kunnen er berichten ter nagedachtenis geplaatst worden. Nieuwe connecties kunnen niet meer worden gemaakt en de berichten verschijnen niet in de tijdlijn van anderen zoals gewone berichten.
Gebruikers van Facebook kunnen bij leven ook een erfgenaam van een profiel aanwijzen. Let wel op: een erfgenaam mag geen profiel verwijderen.

Twitter

Bevestigde familieleden mogen het account verwijderen. Twitter geeft ook de mogelijkheid om op het profiel van een overledene een link te zetten naar een online herinneringsplek, of contactinformatie van de nabestaanden.

LinkedIn

Nabestaanden moet een formulier invullen om het account van de overledene te laten verwijderen. LinkedIn verwijdert ook accounts als iemand anders dan een nabestaanden heeft aangetoond dat de eigenaar van het profiel overleden is.

Google

Bevestigde familieleden mogen het account verwijderen. Google geeft gebruikers ook de mogelijkheid om te laten weten wat er met het account moet gebeuren als er voor een bepaalde periode geen activiteit meer geweest is.

Voor meer informatie bekijk onze whitepaper “wat te doen met social media accounts na overlijden”
[vc_custom_heading text=”Direct contact opnemen voor informatie of advies” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”]
[nectar_btn size=”jumbo” button_style=”see-through-2″ hover_text_color_override=”#000000″ icon_family=”none” url=”/contact” text=”KLIK HIER”]