Hoe weet ik of iemand een testament heeft?

Iemand die overlijdt laat altijd iets na. Dat kan in de vorm van geld of een eigen huis, maar dat kan ook in de vorm van spullen zoals meubilair of kunst.  Bij een erfenis denken we al snel aan wat er verdeelt moet worden, maar het kan ook zijn dat er nog schulden zijn. Ook die vallen onder de erfenis. Het is dus belangrijk dat bij het aanvaarden van een erfenis je op de hoogte bent van alle positieve en negatieve kanten om het zo maar even te zeggen.

Allereerst moet er achterhaald worden of er een testament is. In een testament kunnen erfgenamen worden aangewezen en goederen worden toegekend. Het belang van een testament is groot, in het testament kan iemand namelijk afwijken van de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ en zelf erfgenamen toekennen of zelfs uitsluiten. Om te bepalen wie allemaal erfgenaam is, moet je dus te weten komen of er een testament is gemaakt. Vaak zal dat bij (enkele) nabestaanden bekend zijn, maar het kan ook voorkomen dat je het niet weet.

Het is mogelijk om te achterhalen of er een testament is opgemaakt. Een testament moet namelijk na bekrachtiging altijd worden geregistreerd, dat doet de notaris die het testament opmaakt.

Hoe kan ik achterhalen of een testament is gemaakt?

Testamenten worden geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Het CTR registreert óf er een testament is gemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Je kunt zelf informatie opvragen bij het CTR. Hiervoor heb je wel de akte van overlijden nodig (deze ontvang je van de uitvaartonderneming).

Je kunt op manieren informatie aanvragen:

  1. online opzoeken of een overledene een testament heeft. Dit kan bij testamenten van mensen die na 1975 zijn overleden, in Nederland woonden en hier ook zijn overleden. Als er een testament is, zijn hier ook de gegevens te vinden van de notaris die het testament heeft opgemaakt. Die kan het testament dan opvragen.
  2. gratis schriftelijk vragen of een overledene een testament heeft. Hiervoor is een kopie nodig van het uittreksel uit het overlijdensregister.

 

Je kunt ook contact opnemen met het CTR als je een exemplaar van het testament heeft maar niet zeker weet of dit de laatste versie is.

Het CTR mag niet inhoudelijke informatie over het testament geven, enkel óf er een testament is en wanneer dit is ingeschreven. Voor de inhoud van het testament moet contact opgenomen worden met een notaris. Hij of zij kan het testament opvragen en inzien. Vervolgens kan de notaris direct belanghebbenden inzage geven in het testament.

Een testament kan op het oog heel simpel lijken. Toch kan het vaak geen kwaad er even een deskundige naar te laten kijken en je goed voor te laten lichten over de gevolgen voor jou en eventuele andere erfgenamen. Een notaris kan je hier goed over adviseren.

Contact opnemen met het CTR

Contact opnemen met het Centraal Testamentenregister? Dat kan via hun informatienummer 0900-1144114 of via www.notaris.nl/centraal-testamentenregister

Een informatieaanvraag kun je opsturen naar: Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag. Gemiddeld duurt het 1 tot 2 weken voordat u een antwoord ontvangt.

Lees ook: Wie regelt jouw nalatenschap, de erven of een executeur? en Wat is een verklaring van erfrecht? Wanneer heb ik die nodig?

No Comments