Hoe weet ik of iemand een testament heeft?

achterhalen testament opgemaaktIemand die overlijdt laat altijd iets na. Dat kan in de vorm van geld of een eigen huis, maar dat kan ook in de vorm van spullen zoals meubilair of kunst.  Bij een erfenis denken we al snel aan wat er verdeelt moet worden, maar het kan ook zijn dat er nog schulden zijn. Ook die vallen onder de erfenis. Het is dus belangrijk dat bij het aanvaarden van een erfenis u op de hoogte bent van alle positieve en negatieve kanten om het zo maar even te zeggen.

 

Allereerst moet u zich afvragen of er een testament is. In een testament kunnen erfgenamen worden aangewezen en goederen worden toegekend. Het belang van een testament is groot, in het testament kan men namelijk afwijken van de wettelijke verdeling en zelf erfgenamen toekennen of zelfs uitsluiten. Om te bepalen wie allemaal erfgenaam is, moet u dus te weten komen of er een testament is gemaakt. Vaak zal dat bij (enkele) nabestaanden bekend zijn, maar het kan ook voorkomen dat u het niet weet.

Het is mogelijk om te achterhalen of er een testament is opgemaakt. Een testament moet namelijk na bekrachtiging altijd worden geregistreerd, dat doet de notaris die het testament opmaakt.

Hoe kan ik achterhalen of een testament is gemaakt?

Testamenten worden geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Het CTR registreert óf er een testament is gemaakt, op welke datum en bij welke notaris. U kunt zelf informatie opvragen bij het CTR. U heeft hier wel de akte van overlijden voor nodig (deze ontvangt u van uw uitvaartonderneming) en aanvragen mogen enkel schriftelijk ingediend worden. Vermeld ook uw eigen gegevens, het CTR zal u informeren of er een testament bestaat.  U kunt ook contact opnemen met het CTR als u een exemplaar van het testament heeft maar niet zeker weet of dit de laatste versie is.

Het CTR mag niet inhoudelijke informatie over het testament geven, enkel óf er een testament is en wanneer dit is ingeschreven. Voor de inhoud van het testament moet u contact opnemen met een notaris. De notaris kan het testament opvragen en inzien. Vervolgens kan hij direct belanghebbenden inzage geven in het testament.

Een testament kan op het oog heel simpel lijken. Toch kan het vaak geen kwaad er even een deskundige naar te laten kijken en u goed voor te laten lichten over de gevolgen voor u en eventuele andere erfgenamen. Een notaris kan u hier goed over adviseren.is er een testament gemaakt

Wilt u contact opnemen met het Centraal Testamentenregister? Dat kan via hun informatienummer 0900-1144114 of via www.notaris.nl/centraal-testamentenregister

Een informatieaanvraag kunt u opsturen naar: Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag. Gemiddeld duurt het 1 tot 2 weken voordat u een antwoord ontvangt.

No Comments

Post A Comment